Modernizace systému pro monitorování plynných a kapalných výpustí v jadernou elektrárnu Kozloduy

 

Modernizace systému radiační kontroly plynných a kapalných výpustí Jaderné elektrárny Kozloduy proběhla ve dvou samostatných projektech.

Cílem první projektu byla modernizace stávajícího systému na jaderných blocích č. 1-4 a jeho optimalizace na režim kontroly dopadu výpustí na životní prostředí během vyřazování bloků z provozu (od jejich odstavení až do bezpečné likvidace).

V rámci druhého projektu byl doplněn systém monitorování plynných výpustí ve ventilačních komínech provozovaných jaderných bloků č. 5 a 6 a budovy aktivních pomocných provozů (BAPP) o bilanční měření radionuklidově specifické aktivity radioaktivních vzácných plynů (RVP).

 

1. Projekt HLG10 – Optimalizace systému monitorování výpustí na Jaderné elektrárně Kozloduy

Rozsah dodávek v rámci projektu

 • Nové potrubní trasy pro odběr vzorků vzduchu z ventilačních komínů VK1 a VK2
 • Zařízení pro kontinuální, reprezentativní, izokinetický a proporcionální odběr aerosolů – zařízení BOA-80
 • Zařízení pro periodický kvantitativní odběr vzorků Kr-85 do Marinelliho nádoby – vzorkovače VVP-2000
 • Zařízení pro kontinuální proporcionální odběr vzorků H-3 a C-14 – vzorkovače V3H14C a desorbční jednotky DJ-500
 • Zařízení pro kontinuální měření průtoku vzduchu ventilačními komíny
 • Modernizace systému pro in-situ monitorování kapalných výpustí – nové staničky odpadních vod LES-WS3T
 • Počítačový systém pro řízení a sběr dat, včetně databázového serveru, pracovních stanic operátorů, servisního notebooku a příslušného softwaru
 • Přístroje a zařízení pro analýzu vzorků v laboratoři
 • Sada náhradních dílů

 

Provedené práce a poskytnuté služby

 • Zpracování detailní projektové dokumentace, včetně výpočtů isokinetiky a potrubních faktorů vzorkovacích tras
 • Zpracování postupů přejímacích zkoušek
 • Zpracování průvodně technické dokumentace, včetně návodů na provoz a údržbu
 • Výroba a provedení přejímacích zkoušek v závodě zhotovitele
 • Certifikace zařízení
 • Dodávka všech zařízení na Jaderné elektrárně Kozloduy
 • Instalace systému na místě a oživení systému
 • Prvotní metrologické ověření
 • Podpora koncového uživatele při licenčním řízení
 • Zaškolení personálu koncového uživatele
 • Provedení přejímacích zkoušek na místě instalace a uvedení do provozu
 • Zpracování dokumentace skutečného stavu
 • Zajištění dodávek náhradních dílů pro záruční i pozáruční servis

 

 

2. Dodávka a instalace automatického systému pro stanovení nuklidového složení a koncentrace radioaktivních vzácných plynů ve ventilačních komínech na EB 5 a 6 a BAPP 3

V rámci projektu byl modernizován systém měření aktivity RVP ve ventilačních komínech provozované části jaderné elektrárny Kozloduy s cílem splnit požadavky doporučení Evropské komise EURATOM.

Rozsah dodávek

 • Nové potrubí pro odběr vzdušniny
 • 5 kusů monitorů vzácných plynů s gama spektrometrií – zařízení NGM-2000
 • Počítačový systém pro řízení a sběr dat, včetně databázového serveru, pracovních stanic operátorů, servisního notebooku a příslušného softwaru
 • Sada náhradních dílů

 

Provedené práce a poskytnuté služby

 • ·Zpracování detailní projektové dokumentace, včetně výpočtů potrubních faktorů vzorkovacích tras
 • Zpracování postupů přejímacích zkoušek
 • Zpracování průvodně technické dokumentace, včetně návodů na provoz a údržbu
 • Výroba a provedení přejímacích zkoušek v závodě zhotovitele
 • Certifikace zařízení
 • Dodávka všech zařízení na Jaderné elektrárně Kozloduy
 • Instalace systému na místě a oživení systému
 • Prvotní metrologické ověření
 • Podpora koncového uživatele při licenčním řízení
 • Zaškolení personálu koncového uživatele
 • Provedení přejímacích zkoušek na místě instalace a uvedení do provozu
 • Zpracování dokumentace skutečného stavu
 • Zajištění dodávek náhradních dílů pro záruční i pozáruční servis

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění