Dodávka po-havarijního systému monitorování pro jadernou elektrárnu Dukovany

Zvyšování bezpečnosti a prodlužování životnosti jaderných bloků Jaderné elektrárny Dukovany si vyžádaly mimo jiné i doplnění systému pohavarijního monitorování (PAMS) radiační situace.

 

V rámci projektu společnost VF dodala tyto nové dílčí monitorovací systémy

 • Systém monitorování objemové aktivity ostré páry na hlavních parovodech parogenerátorů v režimu normálního provozu i v havarijním a pohavarijním režimu;
 • Systém monitorování dávkového příkonu gama v prostředí hermetické zóny v režimu normálního provozu i v havarijním a pohavarijním režimu;
 • Systém monitorování dávkového příkonu gama v prostředí nad bazénem skladování vyhořelého paliva (BSVP).

Nové systémy byly začleněny do systému PAMS a připojeny do společné informační sítě radiační kontroly Jaderné elektrárny Dukovany.

 

Služby poskytnuté společností VF v rámci projektu zahrnují

 • Zpracování programu a plánů zajištění jakosti
 • Zpracování podrobné prováděcí projektové dokumentace a uživatelské dokumentace
 • Zpracování dokumentace nezbytné pro licenční řízení
 • Instalace zařízení, vývoj a implementace SW
 • Verifikace SW a validace systémů
 • Přejímací zkoušky při uvádění systémů do provozu
 • Odborné zaškolení personálu provozovatele

Realizace projektu proběhla v souladu s vyhláškou 132/2008 Sb. v platném znění, o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd.

 

 

 

CHCI POSLAT DALŠÍ REFERENCI

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění