Radiační monitorovací systém RMS je modulárním a standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace. Do systému může být zapojeno velké množství různých monitorů, detektorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek.

 

URČENÍ

Radiační monitorovací systém RMS je modulárním a standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace. Do systému může být zapojeno velké množství různých monitorů, detektorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek.

Systém je navrhnut pro použití na výzkumných jaderných pracovištích, úložištích jaderného odpadu, v nemocnicích atp.

Pro větší a komplexnější aplikace (např. radiační monitorovací systémy jaderných elektráren) lze dodat obdobný robustnější produkt – Centrální informační systém radiační kontroly.

 

POPIS

Radiační monitorovací systém RMS je založen na inteligentních sondách a monitorech. Použití inteligentních sond a monitorů zajišťuje jejich autonomní provoz a snadnou kalibraci. Detektory a sondy bez mikroprocesoru lze do systému také zapojit pomocí lokální vyhodnocovacích a zobrazovacích jednotek. Sondy a monitory s lokálními zobrazovacími a signalizačními jednotkami tvoří menší celky, které jsou provozuschopné i v případě výpadku centrálního serveru.

Inteligentní sondy a monitory jsou standardně připojeny k zobrazovacím jednotkám pomocí rozhraní RS-485. Zobrazovací jednotky se dále napojují do sítě s RMS serverem pomocí Ethernetu. Nadřízený počítač v systému kontinuálně komunikuje a ukládá naměřená data z jednotlivých inteligentních sond a/nebo z lokálních vyhodnocovacích jednotek do archivu (databáze Oracle). Informace z databáze jsou přístupné pomocí RMS Klient softwaru instalovaného na pracovních stanicích v lokální síti. RMS software poskytuje uživatelsky přívětivé grafické rozhraní pro prezentaci naměřených hodnot, nastavení všech částí systému, tvorbu hlášení a archivaci dat. Data mohou být zobrazena v podobě tabulek, sloupců a/nebo v podobně čárového grafu. Pravidelné směnové protokoly mohou být tisknuty přímo ze systémového okna aplikace.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Modulární systém přizpůsobitelný požadavkům zákazníka
 • Do systému může být připojena široká škála sond pro monitorování prostředí a vzdušiny, procesní monitory a monitory výpustí 
 • Softwarová aplikace obstarává kompletní správu radiačního monitorovacího systému, bez potřeby dalších obslužných databází či aplikací.
 • Dostupnost aktuálních i archivních hodnot
 • Jedno- a vícekanálové tabulky a grafy
 • Předdefinované hlášení pro okamžitý tisk zpráv
 • Uživatelsky přívětivé grafické rozhraní
 • Úpravy modulů nebo přidání dalších volitelných modulů dle přání zákazníka

 

 

NEJČASTĚJŠÍ APLIKACE

Schema_RMS

 • Monitor MDN-01 je určen pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu H*(10) podle doporučení ICRP 60 v polích neutronového záření v prostředí jaderných zařízení, nemocnic, pracovišť s urychlovači částic a podobně.

 

 • Monitory dávkového příkonu MDG-0X  jsou určeny pro měření dávkového příkonu v rozsahu hodnot od radiačního pozadí až do jednotek Gy/h. Verze MDG-0Xe jsou uzpůsobeny pro měření ekvivalentu dávkového příkonu. Monitory MDG-0X jsou osazeny jednou nebo dvěma GM trubicemi, řídící jednotkou s pomocnými obvody. Všechny části monitoru jsou uloženy ve vodotěsném válcovém pouzdře.

 

 • Monitory MDG-12S a MDG-13S jsou určeny pro směrově závislé měření dávkového příkonu. Monitory jsou vhodné pro technologická měření v prostorech s více zdroji, kde je potřebné monitorovat jedno zařízení nebo jednu část technologie a potlačit vliv ostatních částí technologie nebo jiných zdrojů.

 

 • Monitor dávkového příkonu gama AGM-02 je vhodný pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama od hodnoty přírodního pozadí do 100 mSv/h. Lze jej použít k monitorování prostředí s lokální indikací nebo jako součást nadřazeného monitorovacího systému.

 

 • Monitor aktivity aerosolů CPM-300 je určen pro odběr vzdušiny na pevný filtra měření objemové aktivity radionuklidů alfa a beta.
  Monitor může být použit jako součást větších monitorovacích systémů, nebo jako autonomní monitor.

 

 • Monitor aktivity kapalin MAK-201 je určený pro on-line měření aktivit beta a gama v nádržích kapalin, například ve výpustech pracovišť nukleární medicíny, skladech radioaktivního materiálu, zásobnících technologické vody jaderných provozů atp. Součástí zařízení je mnohokanálový analyzátor a malý kontrolní zdroj Cs-137 pro stabilizaci spektra.

 

 • Lokální zobrazovací jednotka LZJ-22 je moderní zařízení, určené k použití v systémech monitorování radiace.
  Slouží k lokálnímu zpracování signálů, zobrazování, archivaci a překročení signalizačních úrovní. Díky své modularitě, může být jednotka přizpůsobena a nasazena dle přání zákazníka.

 

 • Signalizační jednotka ASU-50 je učena pro zřetelnou vizuální a akustickou signalizaci převýšení nastavitelných úrovní.  Optickou signalizaci zabezpečuje maják tvořený zeleným (Bezpečí), žlutým (Výstraha) a rudým (Varování) světlem o průměru 50 mm. Akustickou signalizaci zabezpečuje integrovaná siréna s nastavitelnou hlasitostí.
  Jednotka se připojuje k nadřazenému systému, jako je například detekční zařízení nebo lokální zobrazovací jednotka.

 

 • Zařízení NGD-03 a NGD-04 jsou určeny pro kontinuální měření objemové beta aktivity vzácných plynů ve výpustech z ventilačních komínů, v potrubí, technologických systémech a pracovním prostředí.

  

VF RMS software je modulární informační systém pro monitorování radiační situace.

Data jsou odečítána v přednastaveném intervalu z inteligentních sond a jsou ukládána v SQL relační databázi pomocí aplikace RMS Server. Pro prezentaci naměřených hodnot se využívá aplikace RMS Klient spuštěná na uživatelských PC. Hodnoty mohou být zobrazeny v podobě tabulek, sloupců anebo grafů.

Radiační monitorovací systém RMS poskytuje mnoho dalších online funkcí, služby hlášení a ukládání dat. Pravidelné směnové protokoly mohou být tisknuty přímo ze systémového okna aplikace.

 

Radiační monitorovací systém RMS se skládá z několika modulů:

 • Modul GRAF je určen pro prezentaci naměřených hodnot
 • Modul MĚŘENÍ zobrazuje všechny měřicí kanály v systému, jejich aktuální stav a naměřeného hodnoty
 • Modul KANÁLY se používá pro nastavení parametrů jednotlivých kanálů a pro vyčítání hodnot z kanálů a archivu dat
 • Modul HLÁŠENÍ poskytuje podávání zpráv a jejich nastavení
 • Modul SIGNALIZACE spravuje všechny signalizační úrovně, jejich nastavení a potvrzení hlášení

Další moduly mohou být integrovány podle přání zákazníka
 

MODELY

 • Monitor dávkového příkonu MDG-01
 • Monitor dávkového příkonu MDG-01e
 • Monitor dávkového příkonu MDG-02
 • Monitor dávkového příkonu MDG-02e
 • Monitor dávkového příkonu MDG-03
 • Monitor dávkového příkonu MDG-03e
 • Monitor dávkového příkonu MDG-04
 • Monitor dávkového příkonu MDG-04e
 • Monitor dávkového příkonu MDG-07
 • Monitor dávkového příkonu MDG-07e
 • Monitor dávkového příkonu AGM-02
 • Směrově závislý monitor dávkového příkonu MDG-12S
 • Směrově závislý monitor dávkového příkonu MDG-13S
 • Monitor aktivity kapalin MAK-01
 • Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů MDN-01
 • Monitor aktivity aerosolů CPM-300
 • Detektor vzácných plynů NGD-1X
 • Lokální zobrazovací jednotka LZJ-22
 • Signalizační jednotka ASU-50
 • RMS Software
 • RMS Server

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Kabeláž a propojovací prvky na základně schématu nebo projektu
 • Zdroj nepřetržitého napájení - UPS pro bezpečný provoz serveru
 • Jiné sondy a monitory (neinteligentní sondy)
 • Kalibrační sady (referenční zdroje, držáky, atp.)

  

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Lokální zobrazovací jednotka

Zařízení pro zobrazení naměřených hodnot a signalizaci provozních stavů z radiačních monitorovacích systémů2

Detail

Akustická signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Směrově závislý monitor dávkového příkonu

Směrově závislé měření dávkového příkonu. Monitory jsou vhodné pro technologická měření v prostorech s více zdroji

Detail

Monitor dávkového příkonu gama

Monitor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama. Monitor obsahuje zobrazovací displej a zvukovou signalizaci

Detail

Monitor dávkového příkonu

Monitory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění