MCM 300 je určen pro kontrolu a signalizaci kontaminace předmětů a/nebo materiálů gama radioaktivními látkami. Monitor je možné použít také pro účely uvolňování materiálů do životního prostředí pro likvidovaná jaderná zařízení.

 

URČENÍ

Monitor MCM-300 s plastickými scintilačními detektory je možné využít zejména:

 • jako monitor kontaminace předmětů zabraňující vynášení kontaminovaných předmětů z kontrolovaných pásem
 • jako monitor pro uvolňování materiálu do životního prostředí z likvidovaných jaderných zařízení.

  

POPIS

MCM-300 obsahuje standardně 6 plastických velkoobjemových scintilačních detektorů, které jsou umístěny po bocích nerezové měřící komory o objemu 300 dm3. Měřící komora je odstíněna olověným stíněním, standardně tloušťky 1 cm, volitelně až 5 cm.

Součástí monitoru je váha, která zváží obsah vložených předmětů, aby bylo možné určit jejich hmotnostní aktivitu.

Vyhodnocení kontaminace měřených předmětů je prováděno pomocí radionuklidových vektorů, které jsou uživatelsky editovatelné.

MCM-300 má vstupní a výstupní dveře do měřící komory. Výstupní dveře není možné otevřít, pokud monitor nevyhodnotí, že vložené předměty/materiál nejsou kontaminovány.

MCM-300 prezentuje naměřená data a je možné ho ovládat pomocí integrovaného dotykového displeje. Součástí monitoru je průmyslový počítač, ve kterém je uloženo nastavení monitoru a data o provedených měřeních.

MCM-300 umožňuje tisk protokolů o měřeních na tiskárnu připojenou k USB monitoru (volitelně).
K monitoru je možné volitelně připojit čtečku ID karet pro identifikaci zadavatele měření, nebo servisního technika.

Do monitoru je možné zadat a editovat celkem 5 radionuklidových vektorů.

Monitor umožňuje konfigurovat minimální hmotnost předmětu/materiálu, od které je umožněno zahájit měření.

Monitor umožňuje nakonfigurovat, které dveře jsou vstupní a které výstupní.

  

Po uzavření vstupních dveří je vložený předmět zvážen a spustí se měřicí proces. Dobu měření si monitor upravuje automaticky, nebo ji lze nastavit ručně. Monitor v průběhu měření a na jeho konci prezentuje výsledky měření:

  

  

Při vyhodnocení se naměřené hodnoty porovnávají s nastavenými signalizačními úrovněmi definovanými ke zvolenému radionuklidovému vektoru.

Pokud je naměřená hodnota aktivity předmětů nižší než nastavená uvolňovací úroveň, jsou výstupní dveře odblokovány a předmět může být vyjmut.

V opačném případě se odblokují vstupní dveře a monitor upozorní obsluhu, že předmět signalizaci.

 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

 • Snadná instalace, jednoduché ovládání
 • Identifikace zadavatele měření
 • Systém blokování výstupních dveří pro nešíření kontaminace
 • Možnost vyhodnocení kontaminace na principu radionuklidových vektorů
 • Archivace výsledků měření
 • Možnost připojení tiskárny protokolů
 • Možnost zobrazování dat a nastavování monitoru vzdáleně z nadřazeného systému

  

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nominální měřicí objem

300 dm3

Rozměry měřicí komory (Š x V x H)

625 x 770 x 625 mm

Hmotnost měřeného materiálu

2 ÷ 60 kg

Počet detektorů

6 (volitelně méně)

Typ detektoru

plastický scintilátor

Rozměry detektoru

500 x 500 x 50 mm

Olověné stínění měřící komory

10 mm
volitelně až 50 mm

Měřicí rozsah pro 137Cs

190 Bq ÷ 23 MBq

Energetický rozsah

50 keV ÷ 1,5 MeV

Měřená veličina

cps, Bq, Bq/kg

Rozměry (Š x V x H)

1045 x 1520 x 890 m

Hmotnost

< 1000 kg

Teplota prostředí

0 ÷ +45 °C

Vlhkost prostředí

max. 90 % nekondenzující

Komunikační rozhraní

Ethernet

Servisní rozhraní

USB

Rozhraní pro tiskárnu

USB

  

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • Čtečka ID karet různých typů
 • Tiskárna protokolů měření
 • alibrační přípravky a zářiče

 

  

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

Mohlo by vás zajímat

Radiační monitorovací systém

Modulární systém pro monitorování radiační situace s možností připojení velkého množství detektorů, monitorů, zobrazovacích a signalizačních jednotek

Detail

Lokální zobrazovací jednotka

Zařízení pro zobrazení naměřených hodnot a signalizaci provozních stavů z radiačních monitorovacích systémů2

Detail

Akustická signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Monitor dávkového příkonu

Monitory gama pro měření dávkového příkonu nebo příkonu dávkového ekvivalentu

Detail

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontamiance
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění