Základním principem kalibračních laboratoří je ozářit přístroj přesně definovanou, referenční hodnotou ionizujícího záření a následně zkontrolovat přesnost a správnost odezvy kalibrovaného přístroje.

Koncepce kalibrační laboratoře je navržena tak, aby manipulace s přístroji v průběhu kalibrace mohla být prováděna na dálku z bezpečných prostor.

 

Společnost VF nabízí základní typy kalibračních laboratoří:

 • Gama kalibrační laboratoř
 • Neutronovou kalibrační laboratoř
 • Speciální mobilní kalibrátory

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

 • OG-8 Gama ozařovač
 • GI-06 Gama ozařovač
 • IG-13 Gama ozařovač
 • PGI-01 Panoramatický gama ozařovač
 • NI-01 Neutronový ozařovač
 • NI-08 Neutronový ozařovač
 • CB-50 Kalibrační lavice
 • MDG-02 Detektor dávkového příkonu gama
 • MDG-04 Detektor dávkového příkonu gama
 • AGM-02 Monitor dávkového příkonu
 • MDN-01 Detektor dávkového příkonu neutronů
 • RDU-22 Zobrazovací jednotka
 • ASU-50 Signalizační jednotka
 • RMS Radiační monitorovací systém
 • HF Monitor kontaminace rukou a nohou
 • PAM-100 Přenosný monitor kontaminace
 • PAM-170 Přenosný monitor kontaminace
 • PNM-01 Přenosný monitor PDE neutronů

Stáhnout PDF

POPTAT U VÝROBCE

Specifikace, normy a design zařízeni mohou podléhat změně v závislosti na vývoji zařízení nebo na konkrétním zákaznickém provedení a to bez předchozího oznámení změny.
Požádejte proto našeho zástupce o potvrzení informací uvedených na této webové stránce.

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění