Používané zařízení a přístroje detekující ionizující záření podléhají pravidelné kalibraci nebo ověřování v metrologických ozařovnách dle legislativních nebo jiných místo příslušných norem a požadavků.

Pro splnění metrologických požadavků kladených na měřicí přístroje ionizujícího záření jsme vyvinuli a dodáváme do celého světa kompletní systém metrologické ozařovny, který se skládá z vlastního ozařovače, kalibrační lavice a vlastní software pro řízení celé technologie.

Kalibrační laboratoře (SSDL)

Kalibrační laboratoře měřidel ionizujícího záření

Kalibrační laboratoře měřidel ionizujícího záření

Laboratoře VF umožňují provádět rychlé, bezpečné a spolehlivé kalibrace širokého spektra měřidel radiačních veličin

Detail

Gama ozařovač

GI-02 Gama ozařovač

Ozařovač pro 2 gama zářiče

Detail

Kalibrační lavice

CB-60 Kalibrační lavice

Kalibrační lavice CB-60 určena pro přesné umístění kalibrovaného přístroje do svazku ionizujícího záření.

Detail

Gama ozařovač

GI-07 Gama ozařovač

Metrologický ozařovač pro 7 gama zářičů.

Detail

Gama ozařovač

GI-01H Gama ozařovač

Ozařovač pro 1 gama zářič 60Co

Detail

Gama ozařovač

GI-01L Gama ozařovač

Ozařovač pro 1 gama zářič 137Cs

Detail

Kalibrační box

GI-B2 Kalibrační box

Slouží pro kontrolu a kalibrace přístrojů pro měření gama záření v rozsahu od μGy/h až do 150 Gy/h.

Detail

Gama ozařovač

IG-13 Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Panoramatický gama ozařovač

PGI-01 Panoramatický gama ozařovač

Zařízení pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným gama zdrojem ionizujícího záření

Detail

Neutronový ozařovač

NI-01 Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Neutronový ozařovač

NI-08 Neutronový ozařovač

Neutronový ozařovač osazený 7 radionuklidovými zářiči slouží jako referenční zdroj toku neutronů. Bývá obvyklou součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření

Detail

Kalibrátor osobních dozimetrů

BC-03, BC-03G Kalibrátor osobních dozimetrů

Komfortní a bezpečná kalibrace elektronických osobních dozimetrů zdroji záření beta (BC-03) nebo beta a gama (BC-03G).

Detail

Poptat u výrobce

Národní metrologické laboratoře

Po celém světě dodáváme našim zákazníkům metrologické ozařovny prvního PSDL i druhého SSDL řádu.

Hlavní komponenty metrologické ozařovny dodávané VF:

 • Gama a neutronové ozařovače
 • Kalibrační lavice
 • Software pro řízení celé technologie ozařovny.
 • Radiační monitorovací systém a bezpečnostní systém

Všechny komponenty splňují nejpřísnější technické a normativní požadavky kladené na národní metrologické ozařovny prvního řádu PSDL.

Kalibrační laboratoře měřidel ionizujícího záření

Kalibrační laboratoře měřidel ionizujícího záření

Laboratoře VF umožňují provádět rychlé, bezpečné a spolehlivé kalibrace širokého spektra měřidel radiačních veličin

Detail

Gama ozařovač

GI-02 Gama ozařovač

Ozařovač pro 2 gama zářiče

Detail

Kalibrační lavice

CB-60 Kalibrační lavice

Kalibrační lavice CB-60 určena pro přesné umístění kalibrovaného přístroje do svazku ionizujícího záření.

Detail

Signalizační jednotka

ASU-50 Signalizační jednotka

Signalizační jednotka, která spolehlivě zajišťuje zřetelnou vizuální i akustickou signalizaci překročení signalizačních úrovní

Detail

Gama ozařovač

GI-07 Gama ozařovač

Metrologický ozařovač pro 7 gama zářičů.

Detail

Gama ozařovač

GI-01H Gama ozařovač

Ozařovač pro 1 gama zářič 60Co

Detail

Gama ozařovač

GI-01L Gama ozařovač

Ozařovač pro 1 gama zářič 137Cs

Detail

Monitor dávkového příkonu gama

AGM-02 Monitor dávkového příkonu gama

Monitor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu záření gama. Monitor obsahuje zobrazovací displej a zvukovou signalizaci

Detail

Směrový detektor příkonu gama

MDG-12S , MDG-13S Směrový detektor příkonu gama

Směrově závislé měření dávkového příkonu. Detektory jsou vhodné pro technologická měření v prostorech s více zdroji

Detail

Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

MDN-01 Monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů

Detektor pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu Ḣ*(10) v polích neutronového záření

Detail

Gama ozařovač

IG-13 Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Panoramatický gama ozařovač

PGI-01 Panoramatický gama ozařovač

Zařízení pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným gama zdrojem ionizujícího záření

Detail

Neutronový ozařovač

NI-01 Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Neutronový ozařovač

NI-08 Neutronový ozařovač

Neutronový ozařovač osazený 7 radionuklidovými zářiči slouží jako referenční zdroj toku neutronů. Bývá obvyklou součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření

Detail

Kalibrátor osobních dozimetrů

BC-03, BC-03G Kalibrátor osobních dozimetrů

Komfortní a bezpečná kalibrace elektronických osobních dozimetrů zdroji záření beta (BC-03) nebo beta a gama (BC-03G).

Detail

Systém řízení metrologické laboratoře

DARS Systém řízení metrologické laboratoře

Řídící systém pro celkové zajištění provozu laboratoří provádějících kalibrace měřidel ionizujícího záření

Detail

Poptat u výrobce

Disponujeme portfoliem gama a neutronových ozařovačů s různým počtem zdrojů ionizujícího záření.

Kalibrační lavice je kompatibilní se všemi VF ozařovači a je nedílnou součástí komplexních dodávek.

Všechny naše ozařovače i kalibrační lavice je možno řídit z místnosti operátora přes řídící software, který dodáváme zákazníkům v požadovaných konfiguracích.

Ozařovače a kalibrační lavice

Kalibrační laboratoře měřidel ionizujícího záření

Kalibrační laboratoře měřidel ionizujícího záření

Laboratoře VF umožňují provádět rychlé, bezpečné a spolehlivé kalibrace širokého spektra měřidel radiačních veličin

Detail

Gama ozařovač

GI-02 Gama ozařovač

Ozařovač pro 2 gama zářiče

Detail

Kalibrační lavice

CB-60 Kalibrační lavice

Kalibrační lavice CB-60 určena pro přesné umístění kalibrovaného přístroje do svazku ionizujícího záření.

Detail

Gama ozařovač

GI-07 Gama ozařovač

Metrologický ozařovač pro 7 gama zářičů.

Detail

Gama ozařovač

GI-01H Gama ozařovač

Ozařovač pro 1 gama zářič 60Co

Detail

Gama ozařovač

GI-01L Gama ozařovač

Ozařovač pro 1 gama zářič 137Cs

Detail

Kalibrační box

GI-B2 Kalibrační box

Slouží pro kontrolu a kalibrace přístrojů pro měření gama záření v rozsahu od μGy/h až do 150 Gy/h.

Detail

Gama ozařovač

IG-13 Gama ozařovač

Radionuklidový ozařovač, zdroj homogenního kolimovaného svazku gama záření vhodný pro SSDL laboratoře

Detail

Panoramatický gama ozařovač

PGI-01 Panoramatický gama ozařovač

Zařízení pro kalibrace a testování dozimetrů nekolimovaným gama zdrojem ionizujícího záření

Detail

Neutronový ozařovač

NI-01 Neutronový ozařovač

NI-01 je neutronový ozařovač pro kalibrace a testovaní zařízení, která měří a signalizují tok neutronů

Detail

Neutronový ozařovač

NI-08 Neutronový ozařovač

Neutronový ozařovač osazený 7 radionuklidovými zářiči slouží jako referenční zdroj toku neutronů. Bývá obvyklou součástí kalibračních laboratoří pro měřidla dávkového příkonu a dávky neutronového záření

Detail

Kalibrátor osobních dozimetrů

BC-03, BC-03G Kalibrátor osobních dozimetrů

Komfortní a bezpečná kalibrace elektronických osobních dozimetrů zdroji záření beta (BC-03) nebo beta a gama (BC-03G).

Detail

Kalibrační lavice

CB-50 Kalibrační lavice

Lavice pro přesné a bezpečné nastavení polohy detektoru ve svazku nebo poli ionizujícího záření během kalibrace. Kalibrační lavice je vhodná pro SSDL laboratoře

Detail

Systém řízení metrologické laboratoře

DARS Systém řízení metrologické laboratoře

Řídící systém pro celkové zajištění provozu laboratoří provádějících kalibrace měřidel ionizujícího záření

Detail

Poptat u výrobce

Poradenství a konzultace

Ve VF provozujeme akreditovanou metrologickou laboratoř za účelem kalibrace našich vyráběných zařízení. VF akreditovaná metrologická laboratoř splňuje všechny potřebné normativní a legislativní požadavky kladené dozornými orgány.

Tato dlouhodobá zkušenost společně s dlouholetými zkušenostmi s dodávkami SSDL i PSDL do celého světa nám umožňuje poskytovat komplexní a profesionální poradenství našim zákazníkům v oblasti metrologie.

Poskytujeme služby v oblasti kalibrace přístrojů, dodávky nových zdrojů nebo výměny stávajících zdrojů ionizujícího záření za nové.

Tým našich odborníků poskytuje služby v oblasti navázání svazku, výpočtů stínění, návrhu a výroby speciálních přípravků.

Poptat u výrobce

 • 60+
 • Produktů pro
  jaderné elektrárny
 • 4
 • Různé typy
  Gama ozařovačů
 • 3500+
 • Roční distribuce
  detektorů kontaminace
+420 516 428 611
Česká republika
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora


Certifikace a oprávnění